Trường Tiểu học Bến Bào công bố danh mục sử dụng sách giáo khoa lớp 1, năm học 2020-2021

Căn cứ Công văn số 208/PGDĐT ngày 18 tháng 5 năm 2020 của phòng Giáo dục Đào tạo Đầm Dơi về việc hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020 - 2021; Căn cứ kết quả lựa chọn của Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020 – 2021 của Trường Tiểu học Bến Bào. Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bến Bào ra Quyết định công bố danh mục sử dụng sách giáo khoa lớp 1, năm học 202QĐ CONG BO DANH MUC SGK LOP 1 NAM HOC 2020-2021.doc.pdfDANH MUC SU DUNG SGK LOP 1 NAM HOC 2020-2021.xls0-2021.

Bài viết liên quan